Placeholder1

mag. MILENA TRŽAN univ.dipl.oec.

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1979, smer planiranje narodnega gospodarstva. Leta 1987 je na Ekonomski fakulteti v Mariboru magistrirala iz ekonomskih znanosti. Prva zaposlitev je bila na IMP Emont v Ljubljani leta 1979, kjer je bila zaposlena do leta 1982. Nato se je zaposlila na Razvojnem centru v Celju. Leta 1988 se je zaposlila na Ljubljanskem urbanističnem zavodu (LUZ). Od leta 1991 do 2002 je delovala v Mestni občini Ljubljana, kot namestnica načelnika Sklada stavbnih zemljišč. V začetku leta 2003 je ustanovila podjetje Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o. (IUE d.o.o.), kjer deluje kot zastopnica podjetja.

dosežki

Leta 1990 je v Ljubljani opravila strokovni izpit po zakonu o graditvi objektov (Ur.l. SRS št. 27/85) s področja ekonomske stroke. Leta 1994 je prejela cetrifikat za cenilca nepremičnin na osnovi potrdila Ameriškega društva ocenjevalcev (ASA), leta 2002 pa je opravila tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.