Enostanovanjske hiše v Pacugu

 
več o projektu

Na podlagi sprejetega OPPN Vzhodni Pacug, se je pridobila PGD dokumentacija za objekte številka: 8, 11, 13, 14, 16, 20 in 27.

Teren se spušča preko naravnih brežin od juga proti severu.

Enostanovanjski stavbe so različnih velikosti in merijo od 40 m2 BTP do približno 120 m2 BTP. Vse stavbe imajo plitvo enokapno streho naklona približno 7°. Pritlične etaže so ometane z belo barvo, medtem ko so kletne etaže, pri objektih, ki jo imajo, obdane z avtohtonim kamnom.

Na severni fasadi so večje steklene površine, ki omogočajo uporabnikom pogled na morje.