Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja za ureditveni območji D1/2 in D1/4 - Domžale Center

 
več o projektu
   

Območje OPPN obsega ureditveni območji D1/2 in D1/4. Meje območja OPPN definirajo: Ulica Matije Tomca, Slamnikarska cesta, Karantanska cesta in Ljubljanska cesta.

Območje OPPN je prednostno namenjeno ureditvi mestnega trga ter spremljajočih družbenih, trgovskih, poslovnih, storitvenih in ostalih mestoslužnih dejavnosti. Območje se deli na urejevalne enote (UE) v skladu z grafičnim delom OPPN.

Skupna površina območja OPPN je 67.482 m².  Površina po posameznih urejevalnih enotah (UE), s primarno namembnostjo območja, je naslednja:
• UE1 območje trgovskega centra in objektov družbene javne infrastrukture (športna dvorana, galerija, ipd.)   13.283 m²
• UE2 območje zdravstvenega doma   8.719 m²
• UE3 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti   8.665 m²
• UE4 območje glavnega mestnega trga   16.099 m²
• UE5 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti   4.099 m²
• UE6 območje doma upokojencev   7.676 m²
• UE7 območje novih gradenj mestoslužnih dejavnosti   4.678 m²
• UE8 območje javnih cest in koridorja za infrastrukturno opremljanje ureditvenega območja   4.263 m²