Program opremljanja in pogodba o opremljanju za območje urejanja MP 11/1 Dolsko

 
več o projektu
 

Projekt je zajemal:

- Program opremljanja za območje urejanja MP 11/1 Dolsko,
- Odlok o programu opremljanja za območje urejanja MP 11/1 Dolsko,
- izdelava Pogodbe o opremljanju.

Velikost celotnega območja je bila več kot 8.800 m2. Odlok je bil sprejet na Občinskem svetu in je stopil v veljavo v letu 2008.