Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja za območje urejanja S5-S2 Grapovčnik

 
več o projektu
 

Projekt je zajemal:

- sodelovanje pri programu priprave lokacijskega načrta za območje urejanja S5 Grapovčnik v občini Logatec,
- izdelavo predloga urbanistične pogodbe,
- izdelavo predloga programa opremljanja, kot sestavni del lokacijskega načrta za  območje urejanja S5 Grapovčnik v občini Logatec.