Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja Lucija center

 
več o projektu
   

Program opremljanja je izdelan za območje urejanja Lucija Center, za katero se izdeluje OPPN. Območje OPPN obsega površine v naselju Lucija, med Cesto solinarjev, ulico Obala in TPC Lucija. Skupna površina območja OPPN je 50.772 m2.

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja stavb z javnim, oskrbno-storitvenim, družbenim ter stanovanjskim programom.  Na območju so predvidene vsebine kot so knjižnica, prenovljen zdravstveni dom, tržnica, živilska trgovina, javne urejene zunanje površine, trg, parki, otroško igrišče ipd.

Predvidena je gradnja štirih novih objektov (A, B, C, D). NTP za posamezne objekte znaša:
- objekt A 17.170,00 m2 (od tega je 7.906,00 m2 podzemnih garaž)
- objekt B 12.975,00 m2 (od tega 3.953 m2 podzemnih garaž)
- objekt C 861 m2
- objekt D 455 m2

V objektu B je predviden tudi nov zdravstveni dom in lekarna, v velikosti 4.129 m2 NTP. V kletnih etažah pod objektoma A in B je skupaj predvidenih 432 parkirnih mest, od tega 156 javnih.