Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja Vzhodni Pacug

 
več o projektu
 

Program opremljanja je izdelan za območje urejanja Vzhodni Pacug, za katero se izdeluje OPPN. Skupna površina območja OPPN znaša približno 25.200 m2.

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja 31 novih stanovanjskih objektov, 1 nadomestna gradnja, 6 obstoječih objektov pa se ohrani. Neto tlorisne površine novih objektov vključno z dozidavo in nadomestno gradnjo znašajo 2.973,35 m2, površina objektov, ki se ohranijo, pa znaša 802,96 m2. Skupna NTP vseh objektov torej znaša 3776,31 m2.

Območje OPPN je razdeljeno na dve obračunski območji. Območje SEVER ima NTP v velikosti 1348,14 m2, območje JUG pa v velikosti 2428,17 m2.