Variantna rešitev za vrtno mesto Kozarje

 
več o projektu

V sodelovanju z Genius Loci, inštitutom za arhitekturo in urbanizem (http://www.genius-loci.si/), se je pripravila variantna rešitev za vrtno mesto Kozarje.

Vrtno mesto Kozarje bo predstavljalo osrednji del območja predmestne zazidave med Tržaško cesto in Naspersko potjo. S celovito vizijo, ki jo bo opredelil OPPN, se bo bistveno izboljšala kakovost bivanja in posledično dvignila vrednost nepremičnin.

Celovit pristop zagotavlja, da bo končna oblika vrtnega mesta racionalna in prostorsko kakovostna, kljub racionalni izgradnji pa bo omogočeno postopno izgrajevanje ter ustvarjeno človeku prijetno organsko naselje.

Za razliko od običajne predmestne pozidave ima vrtno mesto več elementov, ki prispevajo k bolj trajnostno usmerjeni urbanizaciji primestnega prostora:
- zazidava bo sicer nizka, vendar bolj zgoščena, odlikoval pa jo bo sistem intenzivno ozelenjenih in lepo urejenih javnih prostorov in komunikacij ter kakovostna arhitektura,
- osnovna oskrba bo zagotovljena v peš razdalji, v stanovanjskih hišah pa bo možno urediti manjše poslovne prostore, kar bo zmanjšalo potrebo po vožnji z avtomobilom,
- prometna zasnova bo postavila pešca na prvo mesto (sistem pešpoti, omejitev nujnega motornega prometa na 20 km/h, igralna površina (»shared space«) …),
- omogočena bo obsežna uporaba alternativnih virov energije (sonce, toplotne črpalke …),
- mešana tipologija zazidave, postopno nastajanje naselja in programski dodatki bodo zagotavljali bolj pestro socialno ekonomsko sliko ter bolj zanimivo sobivanje.

Struktura vrtnega mesta Kozarje je razvita iz obstoječe parcelacije. Med glavnimi osmi so stanovanjski otoki z različnimi morfološkimi enotami. Prometno težišče je postavljeno ob Cesto na ključ, kjer je glavni vstop v naselje, program osnovne oskrbe s podolgovatim trgom in krajinsko ureditvijo, na drugi strani ceste pa je otok športa za vse. Poudarjena je še osrednja zelena promenada ob kateri sta dve otroški igrišči, ob zahodnem igrišču pa je še skupni prostor skupine oskrbovanih stanovanj.