Izvajanje koordinacije med investitorji in Občino Piran

Izvajanje koordinacije med investitorji in Občino Piran

Izvajanje koordinacije med investitorji in Občino Piran
(leto projekta: 2011)

Lokacija:

Občina Piran

Avtorja

Milena Tržan
Urban Tržan

Pri projektu je šlo za izvajanje koordinacije med investitorji in Občino Piran, v ureditvenem območju Fiesa - Pacug, razdeljen pa je bil na 2 fazi.

 

Ekonomska upravičenost nakupa kompleksa Univerzale

Ekonomska upravičenost nakupa kompleksa Univerzale

Ekonomska upravičenost nakupa kompleksa Univerzale
(leto projekta: 2011)

Lokacija:

Domžale

Avtor

Milena Tržan

Nekdanji tovarniški kompleks UNIVERZALE je lociran v območju ob Slamnikarski ulici v Domžalah, v bližini križišča Karantanske in Ljubljanske ceste ter novega Poslovno stanovanjskega kompleksa KRIZANT.

 

Ekonomsko-demografska analiza za Tivat, Črna gora

Ekonomsko-demografska analiza za Tivat, Črna gora

Ekonomsko-demografska analiza za Tivat
(leto projekta: 2010)

Lokacija:

Tivat, Črna gora

Avtor

Milena Tržan

Ekonomsko-demografska analiza je bila izdelana za območje, ki ga zavzema prostorski urbanistični plan za Občino Tivat. Namen študije je bil, ugotoviti višino, strukturo in dinamiko vlaganj ter preučiti vse lokalne vire financiranja.

 

Ekonomsko-demografska analiza za Kalardovo, Ostrvo Cvijeća, Brdišta

Ekonomsko-demografska analiza za Kalardovo, Ostrvo Cvijeća, Brdišta

Ekonomsko-demografska analiza za Kalardovo, Ostrvo Cvijeća, Brdišta
(leto projekta: 2009)

Lokacija:

Tivat, Črna gora

Avtorji

Milena Tržan

Ekonomsko-demografska analiza je bila izdelana za območje Kalardovo, Ostrvo Cvijeća, Brdišta v Občini Tivat. Namen študije je bil, ugotoviti višino, strukturo in dinamiko vlaganj ter preučiti vse lokalne vire financiranja.

 

Vodenje projekta izgradnje gospodarske javne infrastrukture na območju OLN Planina - jug

Vodenje projekta izgradnje gospodarske javne infrastrukture na območju OLN Planina - jug

Vodenje projekta izgradnje gospodarske javne infrastrukture na območju OLN Planina - jug
(leto projekta: 2007)

Lokacija:

Mestna občina Kranj

Avtor

Milena Tržan

Pri projektu je šlo za vodenje postopka oddaje javnega naročila in izvajanje inženiring storitev do pridobitve uporabnega dovoljenja za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju Občinskega lokacijskega načrta Planina - jug v Mestni občini Kranj.

 

Analiza ekonomskega razvoja v Mestni občini Koper

Analiza ekonomskega razvoja v Mestni občini Koper

Analiza ekonomskega razvoja v Kopru
(leto projekta: 2005)

Lokacija:

Mestna občina Koper

Avtor

Milena Tržan

Analiza ekonomskega razvoja občine je bila izdelana v okviru projekta "Analiza prostorskega in ekonomskega razvoja v Mestni občini Koper za območje urbanistične zasnove mesta Koper s primestnimi naselji Bonifika, Semedela, Žusterna, Markovec, Prade, Bertoki, Luka".

 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Šentjur

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Šentjur

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Šentjur
(leto projekta: 2003)

Lokacija:

Občina Šentjur

Avtor

Milena Tržan

Cilj projekta je bil pripraviti odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Šentjur.