Ekonomska upravičenost nakupa kompleksa Univerzale

 
več o projektu
   

Nekdanji tovarniški kompleks UNIVERZALE je lociran v območju ob Slamnikarski ulici v Domžalah, v bližini križišča Karantanske in Ljubljanske ceste ter novega Poslovno stanovanjskega kompleksa KRIZANT.

Celotno območje nekdanje tovarne obsega 16.507 m2 zemljišča, neto tlorisna površina obstoječih objektov je 8.503,20 m2, neto tlorisna površina objektov za oddajanje je 7.820,39 m2.

Po pridobljenih podatkih so bili objekti tovarniškega kompleksa zgrajeni v različnih obdobjih, in sicer v času od l. 1910 - 1980. Večina objektov je bilo v tem času tudi večkrat obnovljenih.