Ekonomsko-demografska analiza za Tivat, Črna gora

 
več o projektu
 

Ekonomsko-demografska analiza je bila izdelana za območje, ki ga zavzema prostorski urbanistični plan za Občino Tivat. Namen študije je bil, ugotoviti višino, strukturo in dinamiko vlaganj ter preučiti vse lokalne vire financiranja.

Študija je obsegala celotno Občino Tivat. Na podlagi navedene študije so se ocenili stroški investicije, kakor tudi prihodki iz naslova dejavnosti, ki jih bodo prinašali novi programi.