Ekonomsko-demografska analiza za Kalardovo, Ostrvo Cvijeća, Brdišta

 
več o projektu
 

Ekonomsko-demografska analiza je bila izdelana za območje Kalardovo, Ostrvo Cvijeća, Brdišta v Občini Tivat. Namen študije je bil, ugotoviti višino, strukturo in dinamiko vlaganj ter preučiti vse lokalne vire financiranja.

Na podlagi navedene študije so se ocenili stroški investicije, kakor tudi prihodki iz naslova dejavnosti, ki jih bodo prinašali novi programi na tem območju.