Izvajanje koordinacije med investitorji in Občino Piran

 
več o projektu
     

Projekt je bil razdeljen na 2 fazi. V 1. fazi se je obravnavalo sledeča poglavja: analize dokumentacije, analiza obstoječe prometne in komunalne infrastrukture, analiza lastništva zemljišč na območju ZN Fiesa-Pacug, pregled črnih gradenj na območju ZN, pregled vloženih pobud za spremembo ZN ter poziv investitorjem za vključitev v pripravo sprememb ZN.

V drugem delu pa so bila obdelana sledeča poglavja: pregled in proučitev novih pobud in vključitev le-teh v spremembo ZN oz. OPN, priprava projektne naloge za izdelavo Strokovnih podlag za OPN oziroma spremembo ZN, določitev faznosti izgradnje infrastrukturnih sistemov in oblikovanje načina financiranja izdelave študij, strokovnih podlag in prostorskih aktov.