Logo big

NA KRATKO O PODJETJU

pic1

Podjetje Inštitut za urbano ekonomiko, družba za projektiranje in urejanje prostora d.o.o., na kratko IUE d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 2003. Edina družbenica je mag. Milena Tržan.
Podjetje je specializirana družba, ki se ukvarja predvsem z ekonomiko pri posegih v prostor, tako z vidika investitorjev, kakor tudi z vidika širše skupnosti – občine in države. Z letom 2011 je družba razširila področje dela tudi na arhitekturno projektiranje.
Smer razvoja družbe je prevzemanje zahtevnejših projektov z višjo stopnjo dodane vrednosti. Pri kompleksnejših projektih družba vključuje pogodbene partnerje s komplementarnimi znanji.
Družba sodeluje z večjimi slovenskimi investitorji, kot so: BTC, Skupina Hypo, SPAR, TUŠ, TOP DOM, iPROJEKT d.o.o., ter z ustreznimi službami občin Ljubljana, Piran, Koper, Kranj, Domžale, Logatec, Nazarje, ...

NAŠE ZNANJE

pic2

Neprestano strokovno izpopolnjevanje na področjih urbane ekonomike, urbanizma in arhitekture, vključevanje vrhunskih zunanjih sodelavcev in naše bogate izkušnje, zagotavljajo našim naročnikom primerno podlago za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev na področjih prostorskega načrtovanja in investicij.

Investitorjem svetujemo najhitrejšo možno pot za pridobitev gradbenega dovoljenja in optimizacijo stroškov pred začetkom gradnje.
Stavbnim zemljiščem povečujemo vrednost z urejanjem dokumentacije za njihovo komunalno opremljanje.
Občinam svetujemo pri vzpostavljanju prijaznega okolja za naložbe in pri optimiziranju predpisov, ki urejajo dajatve investitorjev pred naložbo v nepremičnine in ves čas njihove uporabe.
Razpolagamo z izkušnjami za javno zasebna partnerstva na področju investicij, zlasti pri komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč.

NAŠE DELO

ARHITEKTURA

URBANA EKONOMIKA

URBANIZEM

- projektiranje novogradenj,

- svetovanje in ekonomske ekspertize za investitorje,

- urejanje zemljišč,

- projektiranje prenov stavb,

- pripravljanje investicijske dokumentacije,

- programi opremljanja zemljišč,

- projektiranje in oblikovanje notranje opreme,

- izdelava predinvesticijskih študij,

- pogodbe o opremljanju stavbnih zemljišč.

- legalizacija nedovoljenih gradenj.

- izdelava programov gradnje objektov,

 

 

- oblikovanje instrumentov zemljiške politike za občine in državo.