Idejna zasnova poslovno-stanovanjskega objekta v Šiški

 
več o projektu

Objekt leži na križišču Celovške ceste in Ulice Milana Majcna, nasproti cerkve sv. Jerneja v Šiški v Ljubljani.

V pritličju, v 1. in delno 2. nadstropju so poslovni prostori, od 2. do 5. nadstropja pa stanovanja. Na strehi je še 8 terasnih stanovanj. Dostop do podzemne garaže objekta je z Lepodvorske ulice na južni strani.

Objekt upošteva odmik od Celovške ceste, ki je predviden za njeno širitev.