Industrijsko-skladiščni objekt

 
več o projektu
     

Za soinvestitorja se je pripravil projekt industrijsko-skladiščnega objekta v IOC Komenda. Gradbeno dovoljenje se je pridobilo leta 2016. Faze: IDZ, PGD, PZI.

BTP objekta: 1.276 m2
Bruto prostornina objekta: 7.093 m3
Višina objekta: 9,12m
Velikost zemljišča: 2.423 m2