Analiza ekonomskega razvoja v Mestni občini Koper

 
več o projektu
 

Analiza ekonomskega razvoja občine je bila izdelana v okviru projekta "Analiza prostorskega in ekonomskega razvoja v Mestni občini Koper za območje urbanistične zasnove mesta Koper s primestnimi naselji Bonifika, Semedela, Žusterna, Markovec, Prade, Bertoki, Luka".

Z MOK se je določilo nosilce prostorskega razvoja na tem območju in se jih razdelilo v 3 enote: velike enote, srednje enote in ostale dejavnosti. Na podlagi vrnjenih vprašalnikov, se je določilo izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, ki se nanašajo na razvoj in lokacijo podjetja, značilnosti proizvodnje in regionalne dejavnike, ki vplivajo na razvoj.