Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Šentjur

 
več o projektu
 

Namen in cilji projekta so bili:

- uskladitev obstoječega stanja na tem področju  z novimi predpisi,
- odpraviti vse tiste elemente v  obstoječem odloku, ki jih je težko definirati,
- pripraviti takšno besedilo odloka, ki bo razumljivo občanom,
- ohraniti enako število točk ob nespremenjeni porazdelitvi obremenitev zavezancev za zazidana   stavbna zemljišča,
- postopoma pridobiti nove zavezance in urediti podatkovno bazo, s tem pa doseči  večji priliv  sredstev nadomestila na zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih,
- doseči usmerjevalno politiko s stimulacijo določenih dejavnosti in odprtost  trga nezazidanih stavbnih zemljišč na tistih lokacijah, ki so za občino in njen razvoj pomembne.