Vodenje projekta izgradnje gospodarske javne infrastrukture na območju OLN Planina - jug

 
več o projektu
 

Pri projektu je šlo za vodenje postopka oddaje javnega naročila in izvajanje inženiring storitev do pridobitve uporabnega dovoljenja za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju Občinskega lokacijskega načrta Planina - jug v Mestni občini Kranj.

Celoten obseg dela je bil razdeljen na dva sklopa:
- 1. sklop: vodenje postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju OLN Planina - jug v MOK v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1), Ur.l. RS, štev. 36/04;
- 2. sklop: izvajanje inženiring storitev do pridobitve uporabnega dovoljenja za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju OLN  Planina - jug v MOK.